top of page
  • 作家相片中原測量師行Centaline Surveyors

舊樓「強拍條例」門檻是多少?大家對「強拍/強制拍賣」《土地(為重新發展而強制售賣)條例》應該唔會陌生。「強拍/強制拍賣」目的係希望透過收購整棟舊樓大廈,重新發展和解決樓宇失修的問題。不過,唔少舊樓業主對「強拍/強制拍賣」存在誤解,認為會強制賤賣自己單位畀發展商、財團,導致對政策反感。事實上當然唔係啦,如果對「強拍/強制拍賣」有唔明白嘅朋友,可以click下面條連結,了解「强拍」條例係咩一回事!↓↓↓↓


舊樓業主 一定要清楚「强拍」係咩?

究竟現時「強拍/強制拍賣」門檻放寬至幾多成?

現時「強拍/強制拍賣」門檻由原本集齊90%或以上嘅業權,已經放寬降至80%。而特首李家超先生喺新一份《施政報告2022》提出落實多項措施,包括建議放寬申請強拍門檻,樓齡達50年或以上但少於70年嘅私人樓宇強拍門檻由80%業權降至70%;樓齡達70年或以上則降至60%。位於非工業地帶嘅工廈,如果樓齡達30年或以上,門檻降至70%業權。與此同時,特首更宣布放寬相連地段強拍申請要求、精簡強拍法律程序。表示可以加快業權統一,有利老舊市區重建,並會透過專責辦事處為受影響小業主提供更多支援。


中原測量師行可以為獨立人士或集體客戶提供聯合及全幢物業出售、併購及收購等服務,同時為顧客研究物業嘅重建潛力,解決及調和業主之間嘅紛爭,爭取業主全體參與,透過招標或私人邀約方式,為業主尋求合適買家。想知更多,可向中原測量師行專業估價及產業測量部查詢,立即致電免費查詢熱線 (852) 2139 6622。

 

舊樓收購合併

 

想了解更多專業估價及產業測量服務,😊😊😊 歡迎致電:(852) 2139 6622 📞 Email:surveying@mail.centanet.com 🌐

894 次查看
bottom of page