top of page
  • 作家相片中原測量師行Centaline Surveyors

舊樓業主 一定要清楚「强拍」係咩?


舊樓業主 一定要清楚「强拍」係咩?

「強拍」呢個名詞,相信大家一定有聽過啦,無論喺新聞報道、報章、地產資訊、政府政策上,都經常會提到「強拍」。但相信一般市民對「強拍」都係一知半解,甚至會認爲唔關自己事,其實「強拍」係會關聯到一般市民身上,特別係舊樓業主,就一定要清楚了解咩叫「強拍」啦!


首先,大家要知道「強拍/強制拍賣」, 全名《土地(為重新發展而強制售賣)條例》。目的就係希望透過收購整棟舊樓大廈,重建改善高齡樓宇嘅情況同埋提高土地使用效率。亦即係只要發展商,集齊某舊樓九成或以上嘅業權,就可以向土地審裁處申請強制拍賣。(題外話:2020年土地審裁處接獲35宗引用條例申請強制拍賣物業申請,即使爆發新冠肺炎疫情,强制拍賣仍然處於高位。)


但坊間上有唔少人對「強拍」係有誤解,最常見嘅誤解就係「強拍」,只係強制出售發展商未成功收購嘅業權,導致唔少業主擔心自己單位會賤賣,因此有舊樓業主對「強拍」相當反感。但事實上並唔係咁樣!


因爲發展商進行「強拍」,係需要先統一業權並且要以公開拍賣形式出售,再按現值比例攤分。舉個簡單例子,一幢六層高嘅唐樓,地舖現值為500萬,樓上五層分別為100萬,成幢大廈總值1,000萬,因此樓上每層佔整體十分一。假如大廈經公開拍賣後,最後嘅拍賣價錢係賣到一億,咁樓上每層業主,就可以從拍賣收入分得1,000萬。所以舊樓業主就一定要清楚啦!


中原測量師行可以為獨立人士或集體客戶提供聯合及全幢物業出售、併購及收購等服務,同時為顧客研究物業嘅重建潛力,解決及調和業主之間嘅紛爭,爭取業主全體參與,透過招標或私人邀約方式,為業主尋求合適買家。


想知更多,可以向中原測量師行專業估價及產業測量部查詢,請立即致電免費查詢熱線 (852) 2139 6622。

---------------------------------------------------- 想了解更多專業估價及舊樓收購合併服務, 歡迎致電:(852) 2139 66229,032 次查看
bottom of page