top of page
  • 作家相片中原測量師行Centaline Surveyors

疫情衝擊下 業主如何面對終止租約同賠償?第五波疫情持續緊張,政府推出大量防疫措施,間接衝擊各行各業。連帶影響之下,租客嘅工作、收入亦出現問題。最終導致租客退租或者公司店鋪提早結業,有部分租客更啱啱新租幾個月,隨即向業主提出退租。


不過,部份業主可能有疑問,啱啱新租幾個月就退租,租客仍然喺死約期(固定合約)内,我應該點樣處理呢?根據香港正式嘅合約法,任何一方要求喺固定合約(死約)期內退租,必須賠償期內嘅一切損失俾對方,包括租金同其他雜項。


但係,即使法理在對的一方,追討欠款嘅法律程序需時同繁複,有部分業主或會堅持合約精神拒絕退租。假如業主堅持拒絕退租,就有機會面對租客「走佬」或者關門消失嘅風險,由於沒有正式退租,除要安排正式程序費時收樓外,更要考慮可唔可以揾到失聯嘅租客處理賠償。


所以建議業主應積極考慮同租客商討,只要雙方同意,即可喺雙方書面確定下終止現有租約,唔需要一定要經過法律程序。當然退租條件就要視個別情況而定,市場較普遍以剎定方式退租。同埋考慮租客之後有機會唔交租,應盡快處理止蝕,減少期間租金損失。呢個方法比用法律程序更有效率同可行。


若果業主依然拒絕退租,選擇用法律途徑向租客追討欠租。身為業主嘅你,唔想浪費時間處理、怕見到租客或者你身處海外,冇時間處理繁複法律文件,中原測量師行租務管理提供「一條龍」嘅收樓服務,整個團隊熟識相關程序,為業主提供專業意見,快捷方便、輕鬆收樓。如果你有收樓或者退租上嘅疑問,都可以聯絡我哋啊!!

----------------------------------------------

想了解更多租務管理服務,😊😊😊

歡迎致電:(852) 2139 6698 📞

Whatsapp:(852) 5110 7006📨

Instagram:www.instagram.com/centalinesurveyors/📱

官方網站:www.centalinesurveyors.com.hk/🌐

電郵:tenancy@mail.centanet.com查詢👝

205 次查看
bottom of page