top of page
  • 作家相片中原測量師行Centaline Surveyors

樓下單位發生事故 租客可否提早退租?


【樓下單位發生事故 租客可否提早退租?】


首先我們要先看發生什麼事故意外,如果樓下是一個災害現場,例如火災,就要看火災問題會否影響單位結構。


如果燒掉窗戶或者係其他問題可能會影響到你的生命安全,租客就可以選擇退租,一般情況下業主都會接受。


香港租賃條款中,租一個地方或者單位,無法例或實質條款保證屋內環境如何,只要你簽約時接受就可以租。


如果你沒有一個實質條件,基本上業主是可以拒絕退租,例如樓下發生命案變成凶宅令租客害怕,業主就未必會答應退租要求。租客就只可在生約期用Break Clause (中斷租期條款),通知後盡早離開。


如果你有其他租務問題,可以搵我地既租務管理部幫手!! 即刻打(852) 21396698查詢啦!


____________________

想了解更多有關租務管理服務

歡迎致電:(852) 2139 6698

電郵:tenancy@mail.centanet.com查詢

bottom of page