top of page
  • 作家相片中原測量師行Centaline Surveyors

【移民常見問題】審批移民要咩文件?移民應唔應該賣樓?離開香港又點收租?


【移民常見問題】審批移民要咩文件?移民應唔應該賣樓?離開香港又點收租?

近期查詢移民既人數一直有增無減,但移民海外要考慮既問題有很多,例如要做移民估價報告,而其中最令人傷腦筋既就是應該如何處理喺香港既物業。到底應該喺移民之前將物業出售,定係留作收租呢?


移民必需一份「移民估價報告」?

「移民估價報告」主要作用係審批移民嘅準則,證明你有足夠個人資金同净資產嘅報告,報告同時包括香港物業嘅市值、註冊業權狀況、物業數據等內容。所以移民前務必多加留意。另外,海外政府會要求移民人士提供報告,以用作移民申請或海外報稅,甚至用來購買海外物業。


移民海外一定要賣樓嗎?

移民人士其實並不一定要出售香港物業。由於香港的租金回報率一般會較海外為高,而且亦較容易租出,所以業主可以考慮保留物業,以香港的租金收入補貼在海外生活費用。而另一方面有很多過往移民人士因不適應外地生活,數年後回流香港,到時香港樓價可能已上升不少,未必能購入與之前相同質素的物業。


如何在海外管理香港出租物業?

身處海外的業主若打算將香港物業放租決定不賣樓,通常都會找在香港的親戚朋友幫手。但當遇到拖欠租金的租客,或租約到期後要重新放租,這些事情對於移民後不在香港居住的業主是較難處理的,例如時差問題等。因此,業主可以考慮找租務管理公司幫忙處理。


租務管理服務

中原測量師行租務管理服務,除咗可以幫助業主收取租金、代發租單、處理屋內保養、解決業主同租客嘅爭拗或租客欠租問題等,減少業主嘅煩擾之外。我哋更有提供租金保障同財物保險等服務,詳情可致電免費諮詢熱線(852)2139 6698向中原測量師行租務管理服務查詢。


---------------------------------

想了解更多移民申請 / 海外報稅

歡迎致電:(852) 2139 6622 📞bottom of page