top of page
  • 作家相片中原測量師行Centaline Surveyors

香港移民潮仍然持續 移民展調查六成人計劃兩年内離港香港移民熱潮仍然持續,近日灣仔會展舉行「國際移民及置業博覽」,吸引超過三萬人次入場,人數較上屆升超過一倍。而主辦方向網上登記人士發放問卷調查,並收集到3.5萬份問卷。


結果顯示,有六成受訪者將計劃半年至兩年内移民離開香港。當中移民傾向嘅國家分別係英國(31%)、加拿大(22%)同澳洲(21%),另外,調查顯示月入15萬以上嘅家庭有較大移民傾向,佔三成;而月入2萬至5萬及2萬以下嘅家庭,都分別佔21%同23%。相比以往較富裕家庭移民傾向較大,但今次調查就反映現時移民問題上,唔再係富裕家庭先考慮移民。


如果你有香港物業喺手,假若日後出售物業,就需要向海外稅務機關申報稅項,特別是資產增值稅,所以移民前要查詢、了解物業估價報告嘅認受性、內容及收費等。


咁「移民估價報告」要幾時開始做?同埋完成一份報告需要幾長時間?準備一份估價報告嘅時間,係取決於評估物業嘅地址。報告大概需要一至兩星期完成,不過建議移民客戶,要盡早向合資格嘅測量師了解清楚。相關資訊:

一份「移民估價報告」 要幾時做?做幾耐?收費幾多?│中原測量師行


如果你對於移民、報稅、估價報告有任何唔明白嘅地方,可以向中原測量師行專業估價及產業測量部查詢,查詢熱線 (852) 2139 6622。

---------------------------------------------------- 想了解更多移民申請 / 海外報稅 歡迎致電:(852) 2139 6622 📞 http://www.centalinesurveyors.com.hk/immigration-valuation85 次查看
bottom of page