top of page
  • 作家相片中原測量師行Centaline Surveyors

香港移民搬運需求旺盛 反映移民潮仍持續
有本地移民搬運服務公司表示,短短9個月内接收到過萬宗搬運查詢,未見有放慢跡象,反映香港移民潮仍然持續。


移民搬運公司指出,查詢服務嘅客人入面,主要係30-40歲嘅年輕家庭爲主,其次係退休人士同埋學生。當中約有30%顧客係計劃未來3個月至兩年内,移民到海外,間接反映未來幾年,港人對移民同搬運嘅需求量都相當龐大。


透過查詢嘅搬運地點,亦可以知道近年港人移民嘅國家地點分佈喺邊到,最熱門嘅移民地係英國,其次係加拿大、澳洲同美國。而英國嘅查詢量佔整體嘅65%,因受到英國放寬港人移民條件,令人數急升。


假如喺香港擁有物業資產,要證明呢啲資產,點做呢?


移民物業估價報告就可以幫到你啦!報告除咗係作為一個審批移民嘅準則外,仲可以證明你有足夠資金/資產,因爲報告係包括香港物業嘅市值、註冊業權狀況、物業數據等等內容。就算你已經移民到外地,亦可以用估價報告,用作當地報稅之用。如果有任何唔明白嘅地方,可以向中原測量師行專業估價及產業測量部查詢,請立即致電免費查詢熱線 (852) 2139 6622。


---------------------------------------------------- 想了解更多專業估價及產業測量服務, 歡迎致電:(852) 2139 6622 Instagram:www.instagram.com/centalinesurveyors/ 電郵:surveying@mail.centanet.com 查詢


29 次查看
bottom of page