top of page
  • 作家相片中原測量師行Centaline Surveyors

移民之後,香港層樓應唔應該租出去?放租後又揾邊個打理?


近年都有唔少香港人考慮移民,移民地點大多是台灣、澳洲、加拿大等。


揀好左移民地點之後,手頭上既香港物業應該賣定唔賣?如果唔賣又可以點處理?如果租出去層樓又可以揾邊個打理?

由於部分人擔心如果放賣香港物業之後,萬一將來想回港,都可以手持部分物業,所以收租也是一個好選擇。其實,移民後將單位租出去收租係好常見,香港有唔少租務管理團隊為移民海外業主管理香港物業。無論係物業放租、收租、保養維修都有專人處理。

另外,業主無論身處本地或海外,我們中原測量師行租務管理的團隊均可以為客戶的物業妥善管理,並且定期匯報物業各項事宜,再配合我們的網上管理系統,業主及租客均可以方便地掌握投資物業大小事項。所以即使移民海外,都可以放心幫你收租。

如果你想了解更多租務管理服務,歡迎致電(852) 2139 6698搵我哋租務專員查詢! ________________________

移民申請 / 海外報稅


373 次查看
bottom of page