top of page
  • 作家相片中原測量師行Centaline Surveyors

疫情後離婚申請倍數上升 長時間處於擠迫環境成主因最近香港疫情有緩和嘅跡象,已經連續幾日本地零確診感染,政府亦開始放寬各類限制。不過,正當市民開始恢復活動嘅時候,有事務律師透露,自四月份起申請離婚個案以倍數上升,而且係唔分年齡同職業,係過去7年嚟最多。

有資深婚姻輔導員指出,最近申請離婚嘅個案上升,同疫情期間夫妻長時間處於擠迫環境有關。因為疫情之下,唔少公司都安排員工在家工作,加上疫情令出外活動嘅意欲減低,夫妻雙方就要長期同處喺一個空間。如果雙方缺乏緩衝嘅空間,同平常心傾訴嘅時間,長期累積嘅怨恨就會加劇,最後離婚收場。所以婚姻輔導員建議,夫妻雙方可以安排家庭活動,例如睇電影、整甜品等,增加雙方嘅交流。亦可以交換角色感受對方難處,情緒出現問題或有衝突時,可以搵朋友傾訴心事,冷靜處理問題。

當然雙方最好能夠互相信任,坦誠相對,避免走到離婚既階段。但不幸地如果雙方已經冇任何挽留嘅地步,又有另一個問題出現,就係爭家產嘅糾紛。物業資產係雙方共同所擁有嘅資產,而且會隨著時間有所升值,處理不當更會演變成法律案件,幫物業資產進行一個估價,可以即時反映出物業最新嘅市場價值,雙方就能夠對物業資產嘅價值有所共識。


中原測量師行專業估價部能夠幫你提供最準確同緊貼市場嘅估值,而且範圍覆蓋整個市場同符合各種估價要求,如有任何疑問,歡迎致電(852) 21396622中原測量師行專業估價部查詢。

資料來源:網上資訊

----------------------------------------------

想了解更多專業估價及產業測量服務,

歡迎致電:(852) 2139 6622

電郵:surveying@mail.centanet.com

Instagram:www.instagram.com/centalinesurveyors/

官方網站:www.centalinesurveyors.com.hk/

71 次查看
bottom of page