top of page
  • 作家相片中原測量師行Centaline Surveyors

「五招」提高租金回報的方法!中原城市領先指數CCL最新報190.1點,屬於歷史第二高,而其他各項指數都錄得破頂記錄,反映香港樓市相當熾熱。加上香港疫情受到控制、疫苗接種率不斷上升,累積嘅購買力令買家同投資者都趁機入市。但市場上出現大量盤源,業主要點做,先可以提升單位競爭力同租金回報率呢?


「五招」提高租金回報方法如下:


【一】單位觀感

要提升租金回報嘅第一步,當然係要吸引租客租住單位啦!一個舒適嘅單位係非常重要嘅,因為大部分租客都希望單位新淨企理,所以業主可以根據單位情況改變單位觀感,營造光猛、整潔、舒適嘅空間,咁就可以有效吸引租客承租!


【二】放置合適傢俬電器

業主可以提供合適傢俬電器吸引租客,尤其係單位有獨特設計或者間隔,傢俬電器需要某一個大細、高度先可以擺放嘅話,如果業主直接提供合適傢俬電器,租客就會認爲善用位置,解決將來租客所面對嘅問題,間接增加咗單位吸引力。


【三】維修保養開支

想有可觀嘅租金收入,業主就需要事前花費相對嘅開支。例如係維修保養單位,如果物業樓齡高,單位内嘅喉管、墻身、電線就容易出現老化問題。及早處理損壞部分,避免情況惡化而導致出現更大嘅損失。


【四】細心甄選租客

業主要留意租客質素,避免遇上租霸。因為租霸欠租拖租,會令業主失去租金收入。最嚴重嘅情況,租客仲有機會惡意破壞單位,令業主需要進行大維修, 造成更多金錢上既損失!

【五】租務管理服務

將單位交托租務管理公司,可以有專人跟進單位情況。服務由甄選租客,監督維修,甚至到申請收樓,都一一包辦,為業主提供專業建議。協助業主解決租務問題,自然可以安心享受租金回報!

中原測量師行租務管理服務,除咗可以幫助業主收取租金、代發租單、處理屋內保養、解決業主同租客嘅爭拗或租客欠租問題等,減少業主嘅煩擾之外。我哋更有提供租金保障同財物保險等服務,詳情可致電免費諮詢熱線(852)2139 6698向中原測量師行租務管理服務查詢。


資料來源:中原測量師行

----------------------------------------------

想了解更多租務管理服務,

歡迎致電:(852) 2139 6698

Whatsapp:(852) 5110 7006

Instagram:www.instagram.com/centalinesurveyors/

官方網站:www.centalinesurveyors.com.hk/

電郵:tenancy@mail.centanet.com查詢

93 次查看
bottom of page