top of page
  • 作家相片中原測量師行Centaline Surveyors

【地產730專欄】「乏善足陳」的進度報告


最近運房局發表的「長遠房屋策略2021年周年進度報告」,睇完真係唔講唔知咁快又一年,但係無論房屋供應目標、策略方向、覓地問題及解困方案等內容卻如同昨日,根本談不上有甚麼進度可言!房屋供不應求一直為社會普羅大眾高度關注的話題,大家都期望特區政府能夠做出成績,但始終都令市民一次又一次失望。以前可以推說因社會撕裂,政府施政舉步維艱,但現在社會氛圍漸趨穩定,政府仍以「看似積極實則消極」的態度去執政的話,民望又怎會扭轉回升呢?


公營房屋供應方面,政府口口聲聲已成功覓得約350公頃土地,足以興建約33萬伙作滿足未來10年的需求。但細觀來源,約39%來自新發展區及大型項目;約36%為用地改劃;其餘約25%涉發展棕地群、重建房委工廈及車廠上蓋等。當中供應存在頗大變數,如土地改劃、收地進度、官僚程序及其他未能預知因素,而最終影響落成時間,就以「雷聲大雨點小」的過渡房屋為例,便足以證明政府辦事能力之「高」了。


至於私營房屋供應方面,更加乏善足陳,十年目標維持12.9萬伙,局長話會爭取賣地及鐵路物業招標,再加上市建局及發展商們舊區重建和其他項目發展,相信定能達標。借問局長一句,平均每年供應12,900個私人住宅單位,真的能滿足市場需求嗎? 中原城市領先指數扶搖直上,局長應記一功!


作者為中原測量師行董事總經理黎堅輝先生


14 次查看
bottom of page